Rüyada Nasr Suresi Görmek

Rüyasında bu sure-i Şerifeyi gören, okuyan veya dinlediğini gören kişi, büyük hayır ve bereketlere mazhar olur şeklinde yorumlanmıştır.

İbn-i Sirin’in yorumu:

Rüyasında Nasr sure-i şerifesini ta­mamını ve bir kısmını okuduğunu veya okuyan başka bi­rini duyan ve dinlediğini gören kişi, düşmanlarına galip (üstün) gelir ve geleceğine işaretle yorumlanır demiştir.

Kirmani’nin yorumu:

Rüya sahibi, her türlü sıkıntı ve dar­lıktan kurtulur ve kurtulacağına işaret eder demiştir.

Gafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu:

Bu mübarek sure-i celileyi gören rüya sahibinin eceli yaklaşmış olduğuna ve imanla öleceğine işarettir şeklinde yorumlamıştır.

İmam-ı Nablusi’nin yorumu:

Rüyayı gören kişinin şehit olarak veya şehit sevabına ererek öleceğine işaret eder. Rüyada bu mübarek sûreyi veya ondan bir âyeti okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmek, düşmanlar üzerine galip gelmeye, kIyamet gününde Efendimiz (s.a.s.) ve şehitler ile olmaya, zafer ve fetihlere işâret eder.]]>

Rüyada Çarşamba Günü Görmek

Rüyada Ceset Görmek

 • Rüyada ceset görmek, aile fertlerinden birinin ve­ya akrabadan birinin ölümüne işarettir.
 • Rüyada ceset görmek, ailede veya komşularda bir ölümle yorumlanır.
 • Bazılarına göre de, rüyada ceset görmek bir dostun ölü­müyle yorumlanır.
 • Bazı tabircilere göre ise, rüyada bir ceset görmek, rüyayı gören kişinin işlerinin bozulacağına işarettir.
 • Rüyasında birinin cesedi yanında bulunduğunu görmek, hoş­lanmadığı bir olayla karşılaşacağına işaretle yorumlanır.
 • Rüyasında yanında bulunduğu cesedin ansızın dirildiğini görmek, rüyayı gören kişinin bir tehlike ile karşılaşacağı­na işaret olarak yorumlanır.
 • Rüyada ceset görmeniz, sıkıntı içinde bu­lunan biryakınınızınyanınıza geleceğine işâret eder. Bazen ceset görmek, işlerinizin bozulaca­ğına da işâret eder.]]>

  Rüyada Davar Görmek

  Rüyasında davar (koyun) güttüğünü gören kimsenin bu rüyası, kendisinin malının çoğalacağına işaretle yorumlanır. Rüyasında davar (koyun) eti yediğini görmek, üzüntü ve kedere işaret olarak tabir olunur. (Geniş yorum için koyun maddesine bakın.) Rüyada davar (koyun sürüsü) görmek, her yerde sözünün geçeceğine, ilme ve ilmin ese­rine tabi olmaya işâret eder. Rüyada bir davar (koyun) kestiğini, derisini yüzdüğünü, etini taksim ettiğini görmek, ma­kam ve mevkiinin artacağına işârettir. Rüyada bir davar (koyun) kestiğini, derisini yüzdüğünü, etini taksim ettiğini görmek, zen­ginlik ile de tabir olunur.]]>

  Rüyada Dava Görmek

  Rüyada birisini dava etmek keder ve üzüntülerinize bütün dostlarınızın da iştirak ettiklerine, kendinizin dava edildiği­ni görmek, para kaybına uğramaya veya dostlarınızdan ihanet gör­meye işarettir. Rüyasında birilerini dava ettiğini veya dava ederken görmek, rüyayı gören kimsenin, bir sıkıntıya düşeceği ile tabir olunur. Bazı yoruma göre de, rüyada davalı bulunduğunu görmek, rüya sahibinin davalı olduğunu gördüğü kişiyle barışaca­ğına işaret olarak yorumlanır. Rüyada dâvâ görmek, eğer biri ile dâvâlı ise onunla anlaşmaya ve barışmasına işâret ı eder.]]>

  Rüyada Eğilmek

  Ebu Said’il Vaiz’in yorumu: Bir kimsenin rüyada eğildiğini görmesi, hayırlı bir rüya değildir. Kişinin bu rüyası bir mu­sibetin, bir bela ve sıkıntının geleceğine işarettir demiştir. Yine aynı yorumcuya göre, bu rüyayı gören kişinin nefret ettiği ve sevmediği bir durumla karşılaşacağına işarettir. Namazda eğilmek, kulluk şerefini ve bilin­cini muhafaza etmeye, yücelik ve asalete işâret eder. Rüyada eğilerek yerden bir şey almak, dünyalık bir gaye için inanç ve düşünceden taviz vermeye işârettir. Bir şeyi ayak altında kalmaktan kurtarmak ya da yeri orası değil diye eğilip almak, bir değere sahip çıkmaya, iman güzelliğine işâret eder. Rüyada insanların yahut onların saygı duy­duğu şeylerin önünde eğilmek, alçalmaya, karakter bozukluğuna ve Allah’a şirk koşmaya işâret eder. Rüyada birinin önünde zoraki eğilmek, bir sıkıntıdan kurtulmaya ve kişiliğine sahip çık­maya işâret eder.]]>

  Rüyada Röntgen Görmek

  Rüyada bir röntgen makinesi görmek, bazı kötü huylarınızın açığa çıkarak herkesin gözünde küçüleceğinize işarettir. Röntgen çekildiğini görmek, ufak bir rahatsızlık geçirece­ğinize işaret eder. Rüyasında röntgen çektirdiğini görmek, hastalığa, sıkıntı ve üzüntüye işarettir. Bazen de, rüyada bir azanızın röntgenini çektirdiğinizi görmeniz, herkese karşı hakiki yüzünüzü göstermediğinize ve sahte tavırlar takındığınıza işârettir.  ]]>

  Rüyada Randevu Görmek

  Rüyasında birilerine randevu verdiğini görmek, bazen de sö­zünde durmaya işarettir denmiştir. Rüyada randevulaştığınızı, bir kimse ile tam zamanında buluştuğunuzu görmek, sevincinizin artacağına işarettir. Söz verdiğiniz bir randevuya gitmediğinizi görmek, yakında büyük keder ve üzüntüyle karşılaşacağınıza işaret sayılır. Rüyanızda bir arkadaşınıza verdiğiniz bir ran­devuya gittiğinizi görmeniz, bir iş için bir devlet dairesine başvuracağınıza ve eğer randevuda o arkadaşınızla buluşmuş iseniz, işinizin olacağına, buluşamamış iseniz olmayacağına yorulur.]]>