Rüyada İbrahim Suresi Görmek

Kişinin rüyada İbrahim Suresinin tamamını veya bir kısmını okuduğunu ya da başkası tarafından okunduğunu görmesi; sevaplı bir iş yapıp çok sevap kazanmaya, düşmanlarından emniyette olmaya ve Allah katında sevimli bir kişi olduğuna işaretle tabir olunmuştur. Rüyada İbrahim sûresini okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek; çok sevab kazanmaya, düşmandan emin olmaya, Allah katında makbul olmaya işarettir. Bir kimse rüyada İbrahim Sûresi’ni okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görse, hayırlara, sevaplara ve güzelliklere, Allah’a ibadete devam eder, cömertlik ve zenginlik ile şereflenir. Bir kimsenin rüyada İbrahim Sûresi’ni tamamen veya kısmen okuduğunu görmesi, Allah’ı zikre ve teşbih etmeye işâret eder, gam ve üzüntüden kurtulur, Rabbi onu sakındığı ve korktuğu her şeyden emin kılar.]]>

Rüyada İlkbahar Görmek

Kişinin rüyada ilkbaharda olduğunu ve her tarafın yeşillenip çiçeklendiğini görmesi, bir çocuğu olacağına, bekarsa, evleneceğine veya ömrünün uzunluğuna işaret eder. Rüyada ilkbaharı görmek, ömrü kısa olan çocuğa, nikâhı uzun sürmeyecek hanıma ve çabucak geçecek ferahlığa işâret eder. Bazen rüyada ilkbaharı görmek, uzun öm­re işâret eder. Bazen de rüyada ilkbaharı görmek, gümü­şe işâret eder. Bazı kere de rüyada ilkbaharı görmek, büyük aşka ve İlâhi zevke işâret eder. Rüyada ilkbahar, gençlikle yorumlanır. Rüyasında ilkbaharda bulunduğunu ve bütün ağaçların çiçek açtığını görmek, bir çocuğun dünyaya geleceğine, bekârsa evleneceğine işaret eder. Bazı tabircilere göre uzun ömre işarettir. Bahar çiçeklerinden bir demet yaptığını ve bu demeti evine götürerek bir vazoya yerleştirdiğini görmek, mutlu bir hayat sürdüğüne işaret eder. Bahar çiçekleri bir rivayete göre de servetle ve büyük bir memuriyetle tabir olunur. Rüyada ilkbaharı görmek, gümüşe, ömrü kısa olan çocuğa, nikahı uzun sürmeyecek bir kimseye işaret eder.]]>

Rüyada İç Çamaşır Görmek

İç çamaşırlarını çıkardığını rüyasında görmek ise, aniden gelecek bir hastalığa işaretle yorumlanır. Rüyasında iç donu görmek ise, aile efradının tüm geçimini alın teri dökerek kazanacağına işarettir denmiştir. Rüyada iç çamaşırı görmek, gizli hediyele­re işâret eder. İç çamaşırlarını soyunmak ise, tedbirli olmak şartıyla çabuk geçirilecek bir hastalıkla yorumlanır.]]>

Rüyada İç Ağrısı Görmek

Hamile bir kadının rüyasında iç ağrısı çektiğini görmesi, onun doğum sancılarının başlayacağına işaret eder şeklinde yorumlanır denmiştir. Rüyada hissedilen iç ağrısı, kadın için doğum sancısına yorumlanır.]]>

Rüyada İbadethane Görmek

Rüyada ibadet maksadıyle bir ibadethane­ye girdiğini görmek, yardım görmeye ve rızkın bollaşmasına, huzura ermeye ve manevî kir­lerden temizlenmeye işâret eder. Rüyada ibadethaneden çıktığını görmek ise, endişe ve korkuya işâret eder. Rüyada bir ibadethane yaptığını ya da yaptırdığını görmek, insanlara hizmet etmeye ve iyilik yapmaya yorumlanır.]]>

Rüyada İaşe Görmek

Bir kimsenin rüyada yoksul ve muhtaç kimsele­rin iaşesiyle (yiyecek-içecek gibi erzak gibi şeylerle) meşgul olduğunu görmesi, bol rızka ermeye, geçim sıkıntısı çek­meyeceğine işaret eder demişlerdir. Rüyada görülen erzak (iaşe), bolluk ve berekete, gelecek günlerinin bolluk ve be­reket içinde geçeceğine işarettir denmiştir. Rüyada iâşe (erzak) görmek, bolluk ve bere­kete, hayırlı günlerin içinde olmaya işâret eder. Yoksul ve fakir kimselerin beslen­mesi için uğraştığını görmek, rızkın bollaşaca­ğına, sıkıntı, keder ve üzüntülerin gideceğine işârettir. Bazen de rüyada yoksul ve fakir kimselerin beslenmesi için uğraştığını görmek, bu iyilik­lerin karşılığının bir gün Allah (c.c.) tarafından size verileceğine işâret eder.]]>

Rüyada İddia Görmek

Bir kimsenin rüyada bir mesele hakkında birileriyle id­diaya girdiğini görmesi, iyi sayılmaz. Rüya sahibinin ge­reksiz işlerle uğraştığına ve insanlarla ağız dalaşma (mü­nakaşalara) girdiğine işarettir. Bazen da gereksiz bir işten dolayı zarar ve ziyana uğramaya işaretle yorumlanmıştır. Rüyada bir kimse ile iddiaya girdiğini gör­mek, inatçı olmaya, olmadık yere kendini sı­kıntıya sokmaya, zarara ve ziyana işâret eder. Bazen rüyada bir kimse ile iddiaya girdiği­ni görmek, lüzumsuz işlerle uğraşmaya ve ağız kavgasına işâret eder.]]>