Rüyada Zahmet Görmek

Bir kimse, rüyasında çok zahmet ve meşakkat çekmekte olduğunu görse, bu rüyası o kişinin rahatlık ve ferahlık içinde olduğuna veya olacağına işaretle yorumlanır.Rüyanızda zahmet çekmeniz, rahatlığa yorulur. Bundan dolayı rüyada zahmet ve zorluk çektiğini görmek, rüya sahibinin rahata kavuşacağına işarettir.Rüyada zahmet çekmek, rahatlık anlamına gelir. Bazen de kaçınılması gereken şeyi yapmak demektir.

İmam-ı Nablusi’nin yorumu

Rüyasında çok zahmet ve meşakkat çekmekte olduğunu gören kimse, iş hayatında (yani işi, meşguliyeti ne olursa olsun) hileye baş vurduğuna, haksız kazanç elde etmeye ve haram kazançla servet elde etmeye, mal sahibi olma yoluna sapmış olduğuna işarettir. Bu rüyası ona bir ikaz ve uyarı niteliğindedir.      ]]>

Rüyada Zalim Görmek

Bir kimse, rüyasında bir yakını, bir dostunun zalim ve gaddarca bir hareketiyle karşılaştığını görse, onun bu rü­yası, pek yakında sevinçli haberler alarak gününüzün neşe ile dolaşacağına işaret eder. Rüyasında başka birinin kendisine (rüya görene) zalimce davranıp haksızlık etmekte olduğunu görse, bu rüyası onun, o kimse ile anlaşmazlığa düşeceklerine işaret eder. Rüyada zâlim bir yöneticinin halka iyilik yaptığını görmek, tüm insanlar için hayra veya bu rüyayı gören kişinin kendi aile fertlerine karşı adil olmasına işârettir. Rüyada zalim bir yöneticinin adil olduğunu görmek, halkının bir çok konuda sıkıntılardan kurtulup sevince ulaşacağına delalet eder.Rüyada zalim ve günahkar birinin adaletli davrandığını görmesi, tövbe etmesine işaret eder. Ayrıca rüyasında insanlara eziyet veren birini görmek, karanlık tabiatlı birine, gece karanlığına yahut kişinin kaçınması gereken kötülüklere işâret eder. Rüyada kendi nefsine zulmettiğini görmek, hayır ve iyilik yapmakta gevşek davranmaya delâlet eder. Rüyada zulmettiği kimsenin kendine beddua ettiğini görmek, Allah’ın gazabına işâret eder. Rüyada kendisine zulmeden kişiye beddua ettiğini görmek, o kimseye galip gelmeye işârettir.]]>

Rüyada Zam Görmek

Rüyasında herhangi bir maddeye zam yapılmış olduğunu gören ve bu duruma sinirlenmiş olduğunu görmek, ücretine veya maaşına zam isteğinde bulunacağına ve bu isteğinin ret edileceğine işaret olarak yorumlanır. Bu bir nevi dikkat ve uyarı niteliğinde bir rüyadır. Rüyasında insan yiyeceği olan gıda maddesine zam yapılmış olduğunu görmek, rızık ve geçiminizi kolayca kazanıp elde edeceğinize işaretle yorumlanır. Rüyasında giyim maddesinden kumaşa zam yapılmış olduğunu gören kimse, sevinç ve neşeli günlere kavuşacağına işaretle tabir olunur.  ]]>

Rüyada Zamk Görmek

Rüyada zamkla bir şey yapıştırdığınızı görmek, sürün­cemede kalan işinizin biteceğine işaretle tabir olunur. Rüyasında zamk gören kimse, helal ve yarar göreceği ha­yırlı bir mala kavuşur şeklinde tabir edilir. Rüyada Arap zamkı adı verilen ve sanayide kullanılan zam­kı görmek, hayır ve elde edilecek menfaat ile tabir edilir. Rüyada Kitre adı verilen bir çeşit zamkı da görmek aynı şe­kilde, yani hayır ve menfaat ile tabir olunmuştur Rüyasında ağaç zamkı görmek, o ağacın, yani zamkın bu­lunduğu ağacın durum ve anlamına göre görülen rüya ta­bir olunur. Bazı yorumculara göre, rüyada zamk görmek, az bir men­faat elde edileceğine işaret olarak tabir olunur.

İbn-i Sirin’in yorumu 

Rüyasında zamk yediğini veya başka birinin kendisine (rüyayı gören kimseye) zamk verdiğini görmesi, rüya sahibinin bir nimete kavuşacağına ve bazı menfaatler elde edeceğine işaretle yorumlanır.]]>

Rüyada Zaman Görmek

Rüyada zaman görmek, Allah katında takdir edilen şeylere ve bunların tecellilerine işâret eder. Rüyanızda gece ve gündüzden bir saatlik zamanı görmeniz, o zaman miktarınca altın ve gümüşlere ulaşacağınıza işarettir. (Nablûsi) Rüyada zaman saymak, ömrün kısalığına yahut dünyalık bir beklentiye kendini kaptırmaya işarettir. Rüyada saati görmek, sözü yerine getirmeye, bazen dakik olmaya, zamanın kıymetini bilmeye, onun vaciplerini yerine getirmede hassas davranmaya ya da sözüne güvenilmeyen kimseye delalet eder. Rüyada yeni bir saat almak ise, bir çocuk sahibi olmaya yorulur.    ]]>

Rüyada Zan Görmek

Bir kimse, rüyasında herhangi bir zanda bulunuyormuş olduğunu görse, bu gördüğü rüyası, onun (rüyayı görenin) suç, hata ve günah işlediğine işaret olarak yorumlanır. Bu rüyası, onun için bir uyarı niteliğindedir. Bir kimse, rüyasında başka birisi için “Ben öyle zannediyo­rum ki” diyerek bir suçlamada bulunuyormuş olduğunu görse, bu rüyası onun o kişi hakkında gizli bir düşmanlık beslediğine ve bunun da Allah (c.c.) katında büyük bir gü­nah olduğuna işarettir şeklinde yorumlanır.  ]]>

Rüyada Zarar Görmek

Rüyada zarar ettiğini görmek iyiye yorumlanmaz. Böy­le bir rüya günahlara işarettir şeklinde yorumlanır. Bir kimse, rüyasında herhangi bir şekilde olursa olsun, za­rar etmiş olduğunu görse, doğru yolda olmadığına, günah olan şeylerle uğraştığına ve dolayısıyla bu günahlardan vazgeçip tövbe etmesi gerektiğine işaretle tabir olunur. Bir kimse rüyasında arkadaşlarının yüzünden bir şeylerde zarar etmiş olduğunu görmesi, bu rüyası onun itikadının bozukluğuna veyahut doğru yolu bulduktan (hidayete ka­vuştuktan) sonra tekrar küfre girdiğine işaretle yorumla­nır. (Bu rüyalar ikaz ve uyarı özelliği taşıyan rüyalarıdır.) İmamı Nablusi’nin yorumuna göre, “zarar ve ziyan ile ilgili rüya­lar, rüya sahibi kişinin işlediği günahlara işarettir” demiştir.    ]]>