Rüyada Azamet Görmek

Rüyada insanların birini azametli görmek, halk arasında sayılmaya, Allah (c.c.) katında yüksek derecelere ya da kişiye itibar kazandı­racak bir iş yapmaya işâret eder. Yine rüyada insanların birini azametli gör­mek, kâfirin hidayetine, günahkârın tövbesine işâret eder. Rüyada azamet (ululuk) ve yücelik gör­mek, hayra ve izzete işâret eder. Rüyada ululuk taslamak, yanlış bir iş yapıp rezil olmaya işâret eder.]]>

Rüyada Azaldığını Görmek

Kazancı helal ve meşru olan kimsenin ma­lındaki azalma, faziletle birlikte malda meyda­na gelecek olan artışa ve berekete yorumlanır. Maddi ve manevi her varlıkta müşahede edilen azalma, bunların değer kazanmasına işâret eder. Rüyada bir şeyin çokluğundan sonra azal­dığını görmek, haram kazanmağa veya göste­rişe ya da borca işâret eder.]]>

Rüyada Azad Etmek

Günahkâr bir kimsenin rüyada âzâd oldu­ğunu görmesi, tövbe edeceğine ve Allah’ın (c.c.) o kimseyi affedeceğine işâret eder. Kâfir bir kimsenin rüyada âzâd olduğunu görmesi, Müslüman olacağına işâret eder. Borçlu bir kimsenin rüyada âzâd olduğunu görmesi, borcunu ödeyeceğine işârettir. Rüyada azad etmek, kurbana delâlet eder. Rüyada kendisini azad ettiğini gören kimse, kurban keser. Hanımını azad ettiğini gören kimse ise, onu boşar. Rüyada azad olan kimse günahkârsa, tevbe eder. Kâfir ise, müslüman olur.]]>

Rüyada Ayı Avcısı Görmek

Rüyada ayıyı avlamak veya ayı avcısı gör­mek, söz ve işinde hile ve haramyolunu tutan, haram kazanç sahibi kimselere işâret eder. Bazen rüyada görülen ayı avcısı, câhil in­sanlar nazarında değerli kabul edilen, düşük yaratılıştı insana işâret eder. Bazı kere de rüyada görülen ayı avcısı, câhil kimseleri, şarkıcı bir hizmetçiyi veya kötü bir kadını terbiye eden bir kimseye işâret eder. Rüyada ayıcıyı görmek, cahil kimseleri ve şarkıcı bir cariyeyi terbiye eden kimseye yahut haram kazanç sahibi bir kimseye delâlet eder.]]>

Rüyada Aydınlığa Kavuşmak

Rüyada karanlıktan aydınlığa çıktığını gör­mek, tasalardan, kederlerden kurtulmaya işâret eder. Bir kimsenin gizli olan bir şeyinin, bir sır­rının, rüyada aydınlığa kavuşması, o kimsenin nefret ettikten sonra alışmasına, zarardan sonra fayda görmesineya da ümidini kestikten sonra çocuğu olmasına işâret eder.  ]]>