Rüyada Dellal Görmek

Bir kimsenin rüyada dellâl olduğunu gör­mesi, salâh ve hidayete ve sâlih ameller işle­meye ve halk arasında medhü senaya nâiliyete işâret eder. Rüyada dellâl görmek, sâlih ve muhlis bir kimseye işâret eder. Bazı kere de dellâl görmek, rüya sahibi için dedikodu yapılacağına işârettir.]]>

Rüyada Değirmenci Görmek

Rüyada yaşlı bir değirmenci görmek, o kimsenin dedesi ve dostu vasıtasıyla değir­mende öğütülen unun miktarı ve değirmenci­nin gücü nispetinde dünyanın o kişiye meylet­tiğine işârettir. Rüyada genç bir değirmenci görmek, rızkı­nın düşman eliyle temin edilmesine işâret eder. Yine bir kimsenin rüyada değirmenci gör­mesi, halkı yaşamaya teşvik eden bir adama işâret eder. Bir kadının rüyada hububat öğüttüğünü görmesi, üzüntü ve kederlerin gitmesine ve temizliğe işârettir. Bazı kere de değirmenci görmek, keder, düşmanlık, bir şeyi bir halden bir hale sokma­ya faiz ve güç işlerini kendi iradesiyle tamam­layan âmire işâret eder. Bazen de değirmenci görmek, dünyaya meylederek âhireti unutmaya işâret eder. Rüyada kendisi için un öğüten kimseyi görmek, o kimsenin, geçimini değirmencilikle sağlamasına ve öğüttüğü miktarca geçimini iyi bir hale sokmaya yorumlanır. Kendisine yetecek kadar un öğüttüğünü gören şahıs, kendisine yetecek miktarda maişetini temin eder. Değirmenci görmek, keder, düşmanlık, bir şeyi bir halden diğer bir hale sokmaya faiz ve güç işlerini kendi iradesiyle tamamlayan amire yorumlanır.]]>

Rüyada Dar Elbise Görmek

Bir kimsenin rüyada dar bir elbise içinde bulunduğunu ve kıpırdayamayacak kadar kendisini sıktığını görmesi, dinî emirleri yerine getirmediğine işâret eder. Rüyada giydiği dar elbisenin bazı yerleri­nin sökülüp ayrıldığını görmek, günâhların af ve mağfiretine işârettir.]]>

Rüyada Dansçı Görmek

Rüyada bir başkası için dans eden dansçı görmek, dans edilen kişi ile dans eden arasın­da müşterek bir belanın ve musibetin meyda­na gelmesine işârettir. Rüyada dansçı kadın görmek, dünyaya ve yorgun kimse için de rahatlığa işâret eder. Rüyada bir dansçı (dans eden) görmek, rüyayı gören kimsenin hasta olacağına işaretle yorumlanır.]]>

Rüyada Damgacı Görmek

Bir kâğıdı mühürle damgaladığını görmek, büyük bir iş için biriyle bir anlaşma yaptığına işârettir. Başka birisinin kendi uzattığı kağıdı dam­galadığını görmek, o kişi ile arasında bir anlaş­ma olacağına işârettir. Yine rüyada elindeki bir âletle bazı hayvan­lara kızgın damgalar vurup onları işâretlediğini görmek, mal ve mülk sahibi olacağına işârettir. Rüyada damgacıyı görmek, yaldızlı söz söyleyen ve içi dışı gibi olmayan hilekar bir adama yorumlanır. Damgacıyı görmek katibe ve şiir söyleyen bir edibe veya çalgı çalarak insanları eğlendiren bir kimseye yorumlanır.]]>

Rüyada Dağıttığını Görmek

Rüyada bir şeyi yahut görevi muhtaç yahut ehil olanlara dağıtmak, adaletle yönetmeye ve insanların hukukuna riayet etmeye ya da malın zekat ve sadakasını vermeye işâret eder. Ortalığı yahut düzenli şeyleri gelişigüzel dağıtmak, bozgunculuğa ve öfkeyle gelecek zarara işâret eder.]]>