Rüyada İdare Lambası Görmek

Bekâr bir kimsenin rüyada çakmak çakarak veya kibrit ile idare lambası yaktığını görmesi, evlenmeye işâret eder. Evli bir kimsenin rüyada çakmak çakarak veya kibrit ile idare lambası yaktığını görmesi de, bir çocuğu olacağına işâret eder. Rüyada idare lambası yaktığını görmek, rüya sahibinin gurbette bir adamı varsa, o ki­şinin selâmetle döneceğine de işâret eder.]]>

Rüyada İbrahim Aleyhisselamın Makamını Görmek

Bir kimsenin rüyada İbrahim aleyhisselâm’ın makamında bulunduğunu veya o tarafa namaz kıldığını görmesi, o kimsenin dini koruyan tam bir Müslüman olduğuna ve hacca gideceğine işâret eder. Rüyada İbrahim aleyhisselâm’ın makamına girdiğini gören kimse, korku içerisinde ise emin olur. Bazen de İbrahim aleyhisselâm’ın makamı­nı görmek, yüksek rütbeye nâil olmaya veya ilimle uğraşmaya yahut anne ve babasından bir mirasa nâil olmaya işârettir.]]>

Rüyada Hz. Hüseyin'i Görmek

Peygamber Efendimiz’in torunu Hz. Hüseyin’i görmek, akranı içinde seçilmeye, yardım, hürmet ve saygı görmeye, mal ve nîmete ermeye işâret eder. Yine rüyada Hz. Hüseyin’i görmek, çok kadınla evlenmeye, bir haksızlığa uğramaya, gurbette ölmeye işâret eder. Rüyada Hz. Hasan ve Hüseyin’i görmek, bazı büyük zâtlara intisab ederek onlardan hayır ve nimete, ilim ve hikmete ermeye işaret eder.]]>

Rüyada Hükümdar Görmek

Rüyada güleryüzlü bir hükümdar görmek, iyi ve hayra işârettir. Rüyada at üzerinde bir hükümdar görmek, mevki ve makamın artacağına ve düşmana galip gelmeye işâret eder. Rüyada hükümdarın öfkeli ve kızgın oldu­ğunu görmek, yüksek makamlardan erişecek zarara işâret eder. Memur olan birisinin rüyasında bir ülkenin hükümdarı olduğunu görmesi, mevkisinin yükseleceğine işâret eder. Çocuk bekleyen birisinin rüyasında bir ül­kenin hükümdarı olduğunu görmesi, bir oğlu­nun dünyaya geleceğine işâret eder. Esnaf olan birisinin rüyasında bir ülkenin hükümdarı olduğunu görmesi, kazancının ar­tacağına işâret eder. Hasta olan birisinin rüyasında bir ülkenin hükümdarı olduğunu görmesi, iyileşeceğine işâret eder. Yolcu bekleyen birisinin rüyasında bir ülke­nin hükümdarı olduğunu görmesi, yolcusunun geleceğine işârettir. Rüyada bir hükümdarla karşılaşıp onun­la konuştuğunu görmek ise, devlet büyük­lerinden iyilik ve menfaat göreceğine işâret eder.]]>

Rüyada Hurma Şarabı Görmek

Rüyada insana sarhoşluk vermeyen hurma veya kuru üzüm şarabı görmek, üzüntü, keder ve şiddete işâret eder. Bazen de insana sarhoşluk vermeyen hur­ma veya kuru üzüm şarabı görmek, geçimin darlığına ihtiyaç ve zarurete işâret eder. Rüyada halis ve safi hurma şarabı içtiğini görmek, ele geçecek mala işâret eder. Rüyada görülen hurma şarabı, meşakkat ve güçlükle elde edilen mala işâret eder. Rüyada hurma şarabından veya başka bir şeyden sarhoşluk veren bir şeyi içtiğini görmek, meşakkatle elde edilecek mal ile tabir olunur. Rüyada sarhoş etmeyen hurma yahut kuru üzüm şarabını görmek, üzüntü ve kedere ve şiddete, bazen de geçimin darlığına ihtiyaç ve zarurete yorumlanır. Hurma şarabı halis ve safi maldır. Bundan dolayı safi halis hurma şarabı içtiğini gören kimsenin eline mal geçer. Hurma şarabı meşakkat ve güçlükle elde edilen maldır. Bundan dolayı, hurma şarabından veya başka bir şeyden sarhoşluk veren bir şeyi içtiğini görse, meşakkatle elde edilecek mal, söz ve ilaç ile yorumlanır.]]>