Rüyada Zünnar Görmek

Rüyada Hristiyan keşişlerin beline bağla­dıkları ucu haçlı kemeri görmek çocuğa, taat ve ibadette bulunmaya, şöhret bulmaya işâret eder. Rüyada zünnarın kırılması, çocuğun hasta­lanmasına işârettir. Rüyada elbise üzerinde görülen zünnar, çocuğa işârettir. Elbise altında görülen zünnar da, din ve dünya bozukluğuna işârettir. Rüyada görülen zünnar, bazen zina ve ateşe işâret eder. Zünnar, bazen de ömrün normal olmasına delâlet eder. Müslüman için zünnar şöhrete, hayr eden kimse için ihtiyatlı olmaya, dindar kimse için galibiyet ve yardıma işâret eder.]]>

Rüyada Yüze Vurmak

Rüyada, kendi yüzüne vurduğunu görmek, çocuktan kesildiği halde erkek bir çocuğu olmasına işâret eder. Kişinin ayıbını yüzüne karşı söylemek, insanların arasında ise çirkin bir iş yapmaya; tenhada ve usulüne uygun olarak söylemek ise kimsenin dostu olmaya işâret eder.]]>

Rüyada Yönetici Görmek

Kişinin rüyada âmir olması, işinde yükselmesine işâret eder. Rüyada kendini lider konumunda görmek, bekâr için evlenmeye, evli için kendi tasarrufunda olan iş ve dünyalığa işâret eder. Rüyada yöneticinin azledildiğini görmek, makamının yükselmesine işâret eder. Rüyada yöneticisi ile karşılaşmak, iltifat yahut ihtara işâret eder. Rüyada görülen yönetici, kişinin tabi olduğu dünya görüşüne de işâret eder.

  • İyiliği emredip kötülükten sakındıran lider, kişinin kendi iyiliğine, tersi de kendi kötülüğüne işâret eder.
  • Kişiyi sadece dünyası için ilgilendiren lider, helâk sebebi olacak tercih ve eğilimlere; batıl şeylerin mücadelesini vermeye işâret eder.
 ]]>

Rüyada Yok Olduğunu Görmek

Rüyada, yok olduğunu görmek, nefsini olumsuz etkilerde devre dışı bırakmaya, ona muhalefet ederek gerçek anlamda var olmaya işârettir. Yok olmak, bazen hastalığa, kıskançlığa, doğal afetlere ve faydalı şeyleri iptal etmeye delâlet edebilir. Tasavvufçulara göre yok olmak ise, varlığa işâret eder. Rüyada yok olmak, faydalı işleri iptal etmeye, hastalık çıkmasına, kıskançlığa, ziraatın verimsiz ol-masına, ya da hayvanata semavi hastalıkların inmesi sebebiyle onlardan faydalanılmamaya yorumlanır.]]>

Rüyada Yıkamak Görmek

Rüyada eli, yüzü yahut vücudun herhangi bir yerini yıkamak, ferah ve sevince delâlet eder. Rüyada çamaşır ve elbise yıkamak, günâhlardan tövbe etmeye, iman güzelliğine, insanları rahatsız eden durumları ortadan kaldırmaya, şeref ve itibara, gizli olan şeylerin açığa çıkmasına işâret eder. Rüyada sadece başını yıkamak, size baskı yapan kişilerden kurtulacağınıza işârettir. El yıkamak, sevince; vücudunu yıkamak ise sevinç ve rahatlıkla beraber çevrenizde-kilerin sizi takdir edip saygı duymalarına yorumlanır.]]>