Rüyada Attığını Görmek

Rüyada ok atmak, ırz ve namus hakkında bir garazdan dolayı söz söylemeye, bazen da elçi ve vekil vasıtasıyle bir işin yerine getirilmesine delâlet eder. Bir kimse rüyada ok attığını fakat hedefe isabet ettiremediğini görse, o kimsenin lisanının pis olup, halkın ırz ve namusuna dair kötü söz söylemesine delâlet eder. Bir hedefe ok atıp isabet ettiğini gören kimse arzu ettiği ve meydana gelmesi için mektup yahut elçi gönderdiği bir hususta muradına kavuşur. Bir kimse rüyada bir insana ok atsa ve ona isabet ettiremese, o insan hakkında bâtıl söz söyler ve ona haksız yere bir şey isnad eder. Eğer attığı oku isabet ettirse, onun hakkında söylediği sözün hak olduğuna delâlet eder. Rüyada küçük ve yuvarlak taş atmak recm’e delâlet eder. Bazı yorumcular rüyada taş atmak, o kimse hakkında iftiraya delâlet eder, dediler. Rüyada karada av avlamak için taş atmak kazanç ve ganimettir.]]>

Rüyada Arz ve Takdim Görmek

Bir kimse rüyada bir ordunun kumandanına arz ve takdim edildiğini ve kumandanın da kendisine dargın olduğunu görse, rüya sahibinin büyük bir günah işlediğine delâlet eder. Eğer kumandanın kendisinden memnun olduğuna inanıyorsa, Allah (C.C.) o kimseden razı olur. Eğer kendisine bir şey verilse, ümit ettiği şeye kavuşur.]]>